IX Konferencja Polskiego Forum Choreologicznego, 16-17 września 2017

Baner wyderzenia IX Konferencja Polskiego Forum Choreologicznego, 16-17 września 2017

IX Konferencja Polskiego Forum Choreologicznego, 16-17 września 2017

Rodzaj wydarzenia: warsztat

Data wydarzenia: 17 września 2017

Miasto: Olsztyn

Organizator: Polskie Forum Choreologiczne

Nazwa zespołu: prowadzący

Festiwal: http://www.pfch.choreologia.org.pl/olsztyn-2017.html