Łk 10,29 (Kto jest moim bliźnim)

Baner wyderzenia Łk 10,29 (Kto jest moim bliźnim)