Pan Twardowski

Baner wyderzenia Pan Twardowski

Pan Twardowski

Rodzaj wydarzenia: spektakl

Data wydarzenia: 11 września 1929

Miasto: Poznań

Rodzaj: premiera

Uwagi: w obrazie ósmym w duecie śpiewali Z. Krzyształowicz i A. Klichowski; Poddasze: M. Statkiewicz - Mistrz Twardowski, H. Majchrzakówna - Pani Twardowska, Ł. Chrznowski - Szatan, E. Zalewski - Famulus, H. Henrycki, W. Zwoliński - Żydzi; Dachy krakowskie: M. Statkiewicz, Ł. Chrzanowski, H. Sienkiewicz - Kotka biała, W. Zwoliński - Kominiarz, uczennice szkoły baletowej - Sowy, Koty; W podziemiach: M. Statkiewicz, Ł. Chrzanowski; Olkusz: M. Statkiewicz, Ł. Chrzanowski, I. Jedyńska - Bogini, I. Maślankiewicz, H. Sienkiewicz, J. Grabińska, St. Przewłocka - Wiślanki, K. Radtke, H. Nowicka, M. Sibilska, Cz. Sowińska, J. Göhsówna-Szukalska, H. Plucińska, Z. Kałkówna - Rusałki, H. Kwaśniewska, L. Wojtyniak, A. Chmielewska, B. Kwaśniewska, H. Przymusińska, E. Królakówna, Cz. Ratajczakówna - Nimfy, H. Henrycki, B. Mikołajczyk - w tańcu zbójnickim, uczniowie szkoły baletowej - Smok, Górnicy, Gnomy; Krzemionki: M. Statkiewicz, Ł. Chrzanowski, I. Jedyńska - Bogini, E. Zalewski - Boruta, H. Sienkiewicz, J. Grabińska, I. Maślankiewicz, Wacława Włodarczykówna, H. Nowicka, S. Przewłocka, K. Radtke, C. Sowińska, M. Sibilska, J. Göhsówna-Szukalska, H. Plucińska, Z. Kałkówna, B. Kwaśniewska, L. Wojtyniak, H. Kwaśniewska, A. Chmielewska, H. Przymusińska, Cz. Ratajczakówna, E. Królakówna, M. Rosikówna, Z. Beimówna, M. Kassówna, G. Urbanowicz, W. Jędrzejakówna, S. Woźniakówna, I. Paetzówna, Halina Banaszakówna, A. Pawlakówna - Duszki; Rynek krakowski: M. Statkiewicz, Ł. Chrzanowski, H. Majchrzakówna, E. Zalewski - Dworzanin, M. Sibilska - Konik krakowski, A. Grzegorzewska, M. Sroczyńska - taniec krakowiaczek, S. Przewłocka , M. Sawicki - czardasz, uczniowie szkoły baletowej: Przekupki, Halabardnicy, Dzieci, Kupujący, Chorzy; Komnata Króla Zygmunta: J. Gruszczyński - Zygmunt August, M. Statkiewicz, Ł. Chrzanowski, E. Zalewski - Dworzanin, xxx - Duch Barbary, uczniowie szkoły baletowej - Dworzanie, Lokaje; Wschód: M. Statkiewicz, Ł. Chrzanowski, I. Jedyńska - Władczyni Syjamu, J. Grabińska - Odaliska; Taniec z mieczami: I. Jedyńska, Wacława Włodarczykówna, I. Maślanikewicz, H. Sienkiewicz, S. Przewłocka, K. Radtke, H. Nowicka, C. Sowińska, M. Sibilska, H. Plucińska, B. Kwaśniewska, J. Göhsówna-Szukalska, M. Rosikówna, L. Wojtyniak, Z. Beimówna, M. Kassówna, A. Chmielewska, G. Urbanowicz, H. Kwaśniewska, Z. Kałkówna, S. Woźniakówna, W. Jędrzejakówna, C. Ratajczakówna, E. Królakówna - taniec gamelan, B. Mikołajczyk, W. Zwoliński - Niewolnicy; Karczma „Rzym”: M. Statkiewicz, Ł. Chrzanowski, I. Jedyńska - Ukrainka, H. Henrycki - Żyd, H. Sienkiewicz - Żydówka, J. Grabińska, I. Maślankiewicz, S. Przewłocka, C. Sowińska, M. Sawicki, W. Zwoliński, B. Mikołajczak, K. Radtke - oberek, H. Sienkiewicz, H. Henrycki, uczniowie szkoły baletowej - taniec żydowski, Z. Kałkówna, B. Kwaśniewska, H. Plucińska, H. Przymusińska, H. Kwaśniewska, W. Jędrzejakówna, A. Chmielewska, E. Królakówna, B. Tomicka, Cz. Ratajczakówna, Halina Banaszakówna, L. Wojtyniak, M. Rosikówna, Z. Beimówna, G. Urbanowicz - krakowiak, M. Sawicki, I. Maślankiewicz, Cz. Sowińska, J. Grabińska, S. Przewłocka - mazurek; I. Jedyńska, H. Nowicka, M. Sibilska, J. Göhsówna-Szukalska - kozak, uczniowie szkoły baletowej - Szlachta, Pachołki, Chłopcy, Dziewczęta. Apoteoza: I. Jedyńska - Gwiazda, Z. Kałkówna, B. Kwaśniewska, H. Plucińska, H. Przymusińska, H. Kwaśniewska, C. Ratajczakówna, Halina Banaszakówna, L. Wojtyniak, M. Rosikówna, Z. Beimówna, M. Kassówna, G. Urbanowicz, W. Jędrzejakówna, A. Chmielewska, E. Królakówna, B. Tomicka - Gwiazdy